Ad Code

Happy Marriage Anniversary SMS Quotes Wishes Messages in Gujarati


Happy Marriage Anniversary SMS Quotes Wishes Messages in Gujarati | Happy Marriage Anniversary SMS in Gujarati | 2020 Happy Marriage Anniversary SMS in Gujarati Quotes in Gujarati | Happy Marriage Anniversary SMS in Gujarati | Happy Marriage Anniversary SMS in Gujarati Wishes in Gujarati | Happy Marriage Anniversary Messages in Gujarati | Happy Marriage Anniversary SMS in Gujarati | 2021 Marriage Anniversary Gujarati SMS | Happy Marriage Anniversary SMS in Gujarati Quotes | Happy Marriage Anniversary Wishes in Gujarati | Happy Marriage Anniversary SMS in Gujarati Quotes in Gujarati | Marriage Anniversary Wishes in Gujarati | Happy Marriage Anniversary SMS in Gujarati Wishes | Marriage Anniversary Gujarati Messages | Happy Marriage Anniversary 2021 Quotes in Gujarati | Happy Marriage Anniversary SMS in Gujarati Quotes in Gujarati | Happy Marriage Anniversary 2021 Messages in Gujarati | Latest Marriage Anniversary Messages in Gujarati | Happy Marriage Anniversary SMS in Gujarati 2021 SMS in Gujarati | Marriage Anniversary SMS in Gujarati 2021 | Marriage Anniversary 2021 Wishes in Gujarati.

એનીવર્સરી એ વસંત જેવી છે. સાથે જીવાય ગયેલા સહેજ લીલા સહેજ પીળા થયેલા વર્ષોને એ આખેઆખા લીલા કરી જાય છે. જોકે વસંતના આગમનની સાબિતી તો શહેરમાં હારબંધ ઉભા કરેલા વૃક્ષો લીલો યુનિફોર્મ પહેરી લે ત્યારે જ મળે, બાકી સાથે જીવાયેલા વર્ષોના સહેજ ઝાંખા થયેલા ખૂણે એકાદું ફૂલ ઉગી નીકળે એ પ્રત્યેક પળ વસંત જેવી જ હોય છે. લગ્નની વર્ષગાંઠ તો વસંતને આવકારવાનું બહાનું છે. બાકી સાથે જીવવાનું નક્કી કરીને બેઠેલા બે જણ સાથે હોય
એ પ્રત્યેક પળે શરીરની ડાબી બાજુએ એકાદું ફૂલ ઉગતું જ હોય છે અને ત્યારે વસંતના આગમનની સાબિતીની જરૂર પડતી નથી..!
હું તમને બંને ફન બિલ્ડ માંગો છો
દરેક એક દિવસ આનંદ.
માટે દરેક દિવસ તમારા પ્રેમ સાથે
દરેક અન્ય વધે છે.
હું તમને બંને એક ઈચ્છા
હેપી લગ્ન વર્ષગાંઠ.

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

ઘર હાથ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ છે ..
પરંતુ એક ઘર હૃદય દ્વારા બનાવવામાં આવે છે!
યુ કંઈક વગર જીવી શકે છે ..
U માટે રહેવા માટે કોઈને hav છો!
સુખી લગ્ન વર્ષગાંઠ ..

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=